Novinky a zajímavosti

Trocha historie - aneb, jak to vlastně začalo..?

HISTORIE RADIOKOMUNIKACE

Na počátku radiokomunikace byl Guglielmo Marconim, který v roce 1901 odeslal první zprávu přes Atlantický oceán...

Na počátku této komunikace se samozřejmě nepřenášel lidský hlas, ale pouze Morseova abeceda.

Morseova abeceda - Morseovka
-Morseova abeceda, neboli morseovka je způsob, jak kódovat znaky abecedy na sekvenci krátkých a dlouhých signálů (autorem je Samuel Morse), tak aby se daly jednoduše přenášet přes přes telegrafické systémy. Jednotlivé znaky se převádí na kombinace dvou různě dlouhých signálů pomocí převodní tabulky. K zapamatování slouží pomocná slova...

V roce 1906 se však do dějin radiokomunikace zapsal Reginald Fessend, kterému se podařilo přenést i lidský hlas. Velký rozvoj zaznamenala radiokomunikace za 2. světové války, jelikož do ní byly investovány značné prostředky. Oproti tomu byl rozvoj radiotelefonů v našich zemích velmi pomalý. Přesto však český mobilní telefon vznikl. Tesla Pardubice vyvinula telefonní přístroj pod jménem AMR (AMRad). Tento přístroj byl značně nedokonalý. Ať už se jednalo o jeho velikost, nebo dosah. Dalším problémem bylo, že volající musel vědět, kde se volaný nachází a podle toho volil předvolbu. Hlavní problém byl nedostatek volných frekvencí. Toto se ale vyřešilo objevem CELULÁRNÍ sítě.

Analogové celulární systémy

Jako vůbec první byl v roce 1979 uveden do praxe americký celulární systém AMPS (Advanced Mobile Phone Service). Po něm následoval v roce 1981 první evropský systém NMT (Nordic Mobile Telephone), provozovaný nejprve ve Skandinávii a později i v celé řadě dalších států, včetně ČSSR. V roce 1985 se začal používat britský systém TACS (Total Access Communication System) a německý C-Net (Cellular Network).
Všechny tyto systémy, jakož i jejich varianty, používají k přenosu hovorových signálů analogovou frekvenční modulaci FM, s frekvenčním dělením kanálů (tj. s frekvenčním multiplexem FDMA), a proto se označují jako systémy analogové. Společně se potom řadí do celulárních radiotelefonních systémů tzv. první generace.
Použití analogové modulace, nebo obecněji analogových metod zpracování signálů, u všech uvedených variant s sebou bohužel nese řadu zásadních nedostatků. V používaných pozemských radiových kanálech jsou především mimořádně špatné podmínky pro šíření elektromagnetických vln: je zde vysoká úroveň atmosférických i průmyslových poruch (interferencí), signály se dostávají od vysílače k přijímači většinou nikoliv přímou (optickou) trasou šíření, ale jako signály odražené od různých objektů, což vede k intenzívním únikům (fadingu) přijímaných signálů; těmto jevům však analogové systémy nedokáží dost dobře čelit. Jejich další slabinou je jen velmi nízká úroveň zabezpečení přenosu vůči nežádoucímu odposlechu, nebo jinému zneužití.

Vznik "Českých Radiokomunikací..."
Historie Českých Radiokomunikací sahá až do roku 1963, kdy byla založena společnosti Správa radiokomunikací. Transformací v roce 1994 vznikla nová společnost – České Radiokomunikace a.s.

V roce 2001 byla společnost privatizována a restrukturalizována do poskytovatele telekomunikačních a vysílacích služeb. V roce 2005 došlo k převodu na společnost České Radiokomunikace a.s. V roce 2006 byla převzata společnost Tele2 s.r.o., která představovala jednoho z nejvýznamnějších alternativních operátorů v České republice.

České Radiokomunikace jako leadr na trhu vysílacích služeb
České Radiokomunikace se řadí k předním společnostem, které působí na trhu vysílacích služeb. Kromě hlasových, datových a internetových služeb tak poskytují i televizní a rozhlasové vysílání. Prvenství si České Radiokomunikace drží v zahájení veřejného digitálního televizního vysílání v České republice.

Základem je silná infrastruktura
Služby jsou poskytovány na silné infrastruktuře telekomunikační sítě. České Radiokomunikace využívají transportní síť SDH, páteřní síť MPLS, ATM, PDH a multifunkční přístupovou síť. Hlasové služby jsou zajišťovány moderním systémem Siemens EWSD, který doplňuje distribuční uzel hlasových koncentrátů a VoIP GateWay. Síť pro hlasové služby je dále propojena se sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic a všech mobilních operátorů.
České Radiokomunikace a.s. jsou s počtem svých zákazníků od roku 2006 největším alternativním telekomunikačním operátorem a zároveň druhým největším provozovatelem pevných linek v České republice.
Od října 2004 je ve společnosti zavedený systém řízení jakosti a jeho soulad s normou ISO 9001:2000 je potvrzený certifikátem od společnosti SGS Czech Republic.

| Autor: Cipísek Děčín | Vydáno dne 03. 02. 2009 | 7413 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Worldline.cz, ADSL.cz, CB-Děčín

Minimální rozlišení 1024x768, ideální rozlišení 1152x864 a vyšší, WebMaster Chip Děčín & Cipísek Děčín, CB Klub Děčín (c) 2007, engine phpRS
Děkujeme organizaci RV-SOFT Network za poskytnutí bezvadného webhostingu zdarma pro tento web.

RV-SOFT Technology Zachrana-IT Radim Axel Vavra, revize EZS/EPS alarmy